11loka2016

Todellinen vuosikorko; miksi se on tärkeä?

 

Lainaa hakiessa on nykyään vaikea olla törmäämättä termiin ”todellinen vuosikorko”, eikä vähiten siitä syystä, että se on pakko ilmoittaa. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa ja miksi se on tärkeä tieto lainanhakijalle?

Todellinen vuosikorko tiivistetysti

Todellisen vuosikoron tavoite on ilmaista lainan kokonaiskustannus vuodessa ja se ilmaistaan prosentteina lainasummasta. Itse lainan ei tarvitse olla vuoden pituinen, jotta sille voidaan laskea todellinen vuosikorko, vaan kyseessä on yhteismitallinen ilmaisutapa, jota voidaan soveltaa, niin kuukauden, kuin vaikkapa 20 vuoden lainaan. Todelliseen vuosikorkoon lasketaan mukaan kaikki laina-ajan ennakoitavissa olevat kustannukset. Tästä kokonaissummasta lasketaan sitten luku, joka vastaa kustannuksia yhden vuoden aikana.

Todellinen vuosikorko sisältää:

  • Nimellisen koron
  • Kuukausittaiset lainan kulut
  • Kertaluonteiset lainan kulut

 

Luoton korko kasvaa

Todellinen vuosikorko sisältää kaikki lainan kustannukset.

 

Nimellinen korko vs todellinen vuosikorko

Nimellinen korko on lainoille annettu ns. peruskorko; se ilmaisee lainasta maksettavan nimellisen koron, mutta ei kaikkia lainan kustannuksia. Todellinen vuosikorko ottaa taasen muutkin, kustannukset, kuin nimellisen koron huomioon. Alla on asiaa havainnollistettu graafin muodossa; nimelliskorkoon lisätyt lainan kustannukset kasvattavat vuotuista korkoa selkeästi. Tästä syystä lainanottajan kannattaa kiinnittää huomiota todelliseen korkoon. Nimellisen ja todellisen koron ero on yleensä sitä isompi, mitä lyhempi laina-aika ja mitä pienempi lainasumma, ja käänteisesti isommalle lainasummalleja laina-ajalle.

 

Esimerkki lainan todellisen koron muodostumisesta

 

 

 

Lisää aiheesta: Wikipedia – Todellinen vuosikorko

  • 11 loka, 2016