Velkajärjestely – Tie velkataakan helpottamiseen

kun velkajärjestely on ohi

Velkajärjestely on viimeinen keino selvittää henkilön velkataakka. Mutta miten velkajärjestelyn prosessi etenee? Entä paljonko velkajärjestelyssä velalliselle jää käteen rahaa?

Velkajärjestelyssä pyritään auttamaan velallisia selviytymään liiallisista veloistaan. Se toimii välineenä tilanteissa, joissa velallinen on taloudellisesti vaikeuksissa eikä kykene maksamaan velkojaan sovitusti. Ennen velkajärjestelyyn pääsyä velallisen on yritettävä maksaa velkojaan muilla tavoilla, kuten ulosoton kautta.  Jos velat eivät ole selvitettävissä kohtuullisessa ajassa on velkajärjestelyn haku käräjäoikeudesta viimeinen vaihtoehto.

Miten velkajärjestely toimii?

Velkajärjestelyn tarkoituksena on luoda kestävä maksusuunnitelma, joka huomioi velallisen tulot, menot ja velkojen määrän samalla pyrkien oikeudenmukaisiin ratkaisuihin velkojien kanssa. Yleensä velkajärjestelyn pituus on kolmen ja viiden vuoden väliltä.

Talous- tai velkaneuvoja luo maksuohjelman, joka suhteutetaan velallisen velkojen määrään, tuloihin ja muuhun omaisuuteen. Yleisesti ottaen velkajärjestelyn aikana osa veloista saatetaan joko osittain anteeksiantaa tai niiden maksua sovitellaan pienemmissä erissä.

Velkajärjestelyssä velallisen on ensisijaisesti käytettävä tulonsa velkojen maksuun sen jälkeen, kun kaikki kohtuulliset menot on otettu huomioon. Näitä kohtuullisia menoja ovat elinkustannukset, asumismenot ja mahdolliset terveydenhuoltokulut.

Yleensä velkajärjestelyprosessi jakautuu seuraaviin vaiheisiin:

 1. Hakeutuminen velkajärjestelyyn
 2. Velkajärjestelyn suunnittelu
 3. Maksusuunnitelman noudattaminen
 4. Velkajärjestelyn päättäminen

Hakeutuminen:

Velallinen hakee velkajärjestelyä käräjäoikeuden kautta. Velallisen tulee lähettää hakemus käräjäoikeuteen, johon tarvitaan tiedot kaikista velallisen veloista – myös niistä, jotka ovat ulosotossa tai perinnässä. Prosessiin on saatavilla apua muun muassa talousneuvojalta. Hakemukseen tulee myös liittää velkaantumiskertomus, jossa kerrotaan velkaantumisen syistä.

Velkajärjestelyihin pääsemiselle on omat edellytyksensä ja esteensä. Velallisen ei ole saanut itse suoranaisesti aiheuttaa maksukyvyn heikkenemistä. Velkojen määrän tulee myös olla kohtuuttoman suuret maksukykyyn nähden, eikä tilanteeseen ole tulossa korjausta.

Velkajärjestelyn suunnittelu:

Talousneuvoja arvioi velallisen tilanteen ja suunnittelee velkojen maksusuunnitelman. Tämä voi sisältää velkojen osittaisen anteeksiantamisen, maksujen järjestelyn tai muiden sopimusten tekemisen velkojien kanssa.

Maksusuunnitelman noudattaminen:

Velallisen on noudatettava sovittua maksusuunnitelmaa tiukasti. Yleensä tämä tarkoittaa kuukausittaisten maksujen suorittamista velkojille, kunnes maksusuunnitelman mukaiset velat on maksettu.

Velkajärjestelyn päättäminen:

Kun velallinen on suorittanut sovitun maksusuunnitelman, järjestely voidaan päättää ja jäljellä olevat velat voidaan julistaa maksetuiksi.

Mitä sitten, kun velkajärjestely on ohi?

Velkajärjestelyn seuraukset vaihtelevat tapauskohtaisesti. Kun velallinen täyttää maksusuunnitelman mukaiset vaatimukset, loput velat annetaan pääsääntöisesti anteeksi. Jos velkajärjestelyiden aikana tulot nousevat tai saa vaikkapa perintöä, voi joutua maksamaan lisäsuorituksia. Huomioi, että velkoja voi hakea lisäsuorituksia senkin jälkeen, kun velallinen on maksanut velkansa eikä ole enää velkajärjestelyssä.

Velkajärjestely tarjoaa velalliselle mahdollisuuden päästä eroon ahdistavasta velkataakasta ja aloittaa puhtaalta pöydältä taloudellisen uudelleenrakennuksen. Toisaalta velkajärjestely voi vaikuttaa myös velallisen luottokelpoisuuteen ja tulevaisuuden taloudelliseen joustavuuteen. Merkinnät velkajärjestelystä voivat pysyä luottotiedoissa useita vuosia, mikä voi vaikeuttaa esimerkiksi lainojen saantia tai asunnon vuokraamista tulevaisuudessa.

Velkajärjestelyjen jälkeen on erityisen tärkeää saada taloudellinen tilanne tasapainoon. Talousneuvojalta saa apua oman rahatilanteen tasapainottamiseen ja hallintaan. Rahankäyttöä on syytä opetella, jotta velkakierteeseen ei joudu uudestaan, sillä lähtökohtaisesti henkilö voi käydä velkajärjestelyssä vain kerran.

Erilaiset velkajärjestelyt

Yksityishenkilön velkajärjestely on menettely, jonka avulla yksityishenkilö maksaa velkojaan maksuohjelman mukaisesti. Tämä prosessi on suunniteltu tarjoamaan velalliselle mahdollisuuden saada taloutensa hallintaan ja selviytyä velkataakastaan. Yksityishenkilö maksaa omien tulojen ja menojen perusteella kuukausittaisen summan velkojilleen.

Yrityksen velkajärjestely eli velkasaneeraus tai yrityssaneeraus on yritykselle suunnattu velkajärjestely. Sen toimintaperiaate on samankaltainen kuin yksityishenkilön velkajärjestelyssä, ainoastaan maksuaika on tavallisesti määritelty pidemmäksi. Tavoitteena on, että yritys selviytyisi velkataakastaan ja pystyisi näin jatkamaan toimintaansa myös tulevaisuudessa. Yrityksen tulee pystyä osoittamaan kyky jatkaa toimintaansa, mutta jos ehtoa ei pystytä täyttämään, vaihtoehdoksi jää konkurssiin hakeutuminen.

Jos yritys ajetaan konkurssiin, velkojalle jää käteen luultavasti vielä vähemmän. Tämän vuoksi velkasaneeraus on usein kannattavaa myös velkojan näkökulmasta, sillä se tarjoaa mahdollisuuden saada edes osan veloista takaisin.

Ulosotossa jää käteen aiempaa enemmän

Vuodesta 2023 alkaen ulosoton suojaosuus on jätetty ulosmittauksen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa 32,5 prosentin korotusta vuodesta 2022. Tämän muutoksen tarkoitus on tukea velallisen toimeentuloa. Velallisen elätettävien henkilöiden lukumäärä vaikuttaa lisäksi suojaosuuden suuruuteen.

Vaikka ulosotossa jää käteen aiempaa enemmän, velkajärjestelyt silti kannattavat, jos ulosotosta ei ole mahdollista selvitä kohtuullisessa ajassa. Positiivista on myös, että velkajärjestelyssä korot eivät enää pääse juoksemaan ja näin kasvamaan. Velka lyhenee siis oikeasti varmuudella.

Palvelu on maksuton

Lainasumma
Laina-aika
Kuukausierä
211
Aloita lainahakemus
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Jo yli 200 000 kilpailutettua lainaa

70% saa meiltä tarjouksen

Kuukausierä on laskettu 9,5 % esimerkkikorolla.
Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 11,21 %, kun lainasumma on 10 000 €, takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5 €, avausmaksu 49 € ja esimerkkikorko 9,5 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 12 950 €, eli 210 €/kk.

Nimelliskorko min 4,00 – max 20%. Todellinen vuosikorko min 4,00 – max 38 %. Laina-aika min 1 – max 15 vuotta.

Rahalaitos yhteistyö Axolaina yhteistyö Omalaina.fi yhteistyö Rahoitu.fi yhteistyö Zmarta yhteistyö Sortter yhteistyö

Uusimmat artikkelit

 • Aurinkopaneelien hinta

  Aurinkopaneelien hinta – mistä se muodostuu ja paljonko paneelit maksavat?

  Mikä on aurinkopaneeli? Auringon avulla tuotettu energia ei ole uusi keksintö. Aurinkoenergiaa ja sen mahdollisuuksia …

  Jatka lukemista

 • luottotietojen palautumiseen

  Opas – 5 askelta luottotietojen palautumiseen

  Tämä opas tarjoaa viisi selkeää askelta luottotietojen palautumiseen ja taloudellisen tilanteen vahvistamiseen. Luottotietojen palautuminen voi …

  Jatka lukemista

 • Koroton laina – onko sitä olemassa

  Koroton laina – onko sitä olemassa?

  Ilmaista rahaa ei ole olemassa ja lainattu summa on aina maksettava takaisin. Lainoihin liittyy kuitenkin …

  Jatka lukemista