Vakuudettomien kulutusluottojen nostotahti on kiihtynyt selvästi vuoden sisällä, luvussa ovat mukana suomalaisilta luottolaitoksilta nostetut kulutusluotot. Luottojen kasvu on koskenut nimenomaan vakuudettomia kulutusluottoja, joiden kasvu oli maaliskuussa 2017 13,7 % ja nostettu summa 242 milj. euroa, kun taas vakuudellisten kulutusluottojen kasvuvauhti pysyi 2 % pinnassa.

Kulutusluottojen keskikorko on alentunut ja takaisinmaksuaika pidentynyt. Vakuudettomien kulutusluottojen keskikorko oli maaliskuussa 2017 4,97 % ja vakuudellisten 3,01 %. Kulutusluottojen takaisinmaksuaika on taasen pidentynyt lähes viidellä vuodella verrattuna vuoden 2011 aikaiseen tilanteeseen. Vuonna 2016 vakuudettomien kulutusluottojen keskimääräinen maksuaika oli 12 vuotta ja kolme kuukautta.

Kulutusluottojen takaisinmaksujat ovat pidentyneet selvästi.

Suuri hajonta eri luottojen välillä.

Käytännössä vakuudettomien kulutusluottojen koroissa ja maksuajoissa on suuri hajonta ja tässä esitetyissä luvuissa ovat mukana ainoastaan suomalaiset luottolaitokset. Markkinoilla on huomattava määrä suomalaisia ja ulkomaalaisia toimijoita, jotka myöntävät suomalaisille luottoa erilaisilla riskiprofiileilla. Erilaiset riskiprofiilit heijastuvat myös luottojen korkoihin, kuten myös maksuaikoihinkin.

Lähde: Suomen Pankki – Vakuudettomien kulutusluottojen määrä kasvanut nopeasti