Lapsilisät ovat yksi suomalaisen sosiaaliturvan peruspilareita. Tämä kaikille perheille tarjolla oleva etuus on auttanut suomalaisia perheitä arjen pyörittämisessä jo yli 70 vuoden ajan ja sen merkitys arkiasioiden hoidossa on edelleen merkittävä.

Mikä on lapsilisä?

Lapsilisä on jokaisesta lapsesta maksettu lakisääteinen perhelisä. Toisin sanoen, se on valtion perheille maksama etuus, jolla tasapainotetaan perheiden taloutta ja lapsista aiheutuvia kustannuksia.

Lapsilisällä on pohjoismaissa pitkät perinteet ja nykyisen etuuden edeltäjää, valtion työntekijöille tarkoitettua lapsilisää maksettiin Suomessa jo 1920-luvulta lähtien. Nykyinen, kaikille perheille tarkoitettu etuus puolestaan tuli Suomen lainsäädäntöön vuonna 1948 Suomen Kansan Demokraattisen Liiton aloitteesta, ja se oli ensimmäinen laaja sosiaaliturvan muoto.

Suomessa lapsilisää maksaa Kansaneläkelaitos, eli KELA, ja sitä maksetaan jokaisesta Suomessa asuvasta alle 17-vuotiaasta lapsesta. Lapsilisä on verotonta tuloa, jota voidaan tarvittaessa maksaa myös lapselle itselleen.

Miten lapsilisää haetaan?

Lapsilisää haetaan KELAN verkkosivuilta löytyvän OmaKela palvelun kautta. Hakemuksen voi kätevästi täyttää sähköisesti ja paperilomakkeiden lähettelyyn ei siis enää ole tarvetta. Hakemuksen voi täyttää jo ennen lapsen syntymää ja päätös etuudesta myönnetään lapsen syntymän jälkeen. Lapsilisää suositellaankin haettavaksi samalla, kun haet vanhempainpäivärahaa, sillä näin varmistat, että etuuden maksu alkaa heti lapsen syntymän jälkeen. Lapsilisää maksetaan takautuvasti vain 6 kuukauden ajalta, joten hakuprosessin aloittaminen ajoissa kannattaa.

Jos perhetilanteeseesi tulee muutos, tulee lapsilisään vaikuttavista tekijöistä ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle. Tämä onnistuu OmaKela palvelun kautta tai soittamalla lapsiperheiden palvelunumeroon. Ilmoitettavia asioita ovat:

 • Avoliiton alkamisesta tai loppumisesta. Yksinhuoltajana toimivat vanhemmat voivat saada lapsilisään yksinhuoltajakorotuksen. Tarvittaessa yksinhuoltajakorotus tulee myös perua itse.
 • Jos lapsi muuttaa ulkomaille, mukaan lukien Ahvenanmaa.
 • Jos lapsilisä halutaan maksettavaksi eri vanhemmalle, kun kenelle se on aikaisemmin maksettu. Tässä tapauksessa lapsilisää haluavan vanhemman tulee hakea lapsilisää maksettavaksi itselleen.

Seuraavista muutoksista ei tarvita erillistä ilmoitusta:

 • Uuden lapsen syntymästä ei tarvitse ilmoittaa, sillä Digi- ja väestötietovirasto hoitaa ilmoituksen automaattisesti. Lapsimäärän muutokseen liittyvää korotusta tulee kuitenkin hakea erikseen KELAN verkkopalvelussa.
 • Avioliiton solmimisesta tai avioerosta ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta, sillä KELA saa tiedon automaattisesti Digi- ja väestötietovirastolta.
 • Jos lapsi muuttaa toisen vanhemman luo, mutta maksu pysyy ennallaan.

Vaikuttavatko tuloni lapsilisän määrään?

Lapsilisä katsotaan ensisijaisesti lapsen edun mukaiseksi etuudeksi ja näin ollen Suomessa lapsilisän määrä on sama kaikille perheille, tulotasosta riippumatta. Vain lapsien lukumäärä vaikuttaa lapsilisän suuruuteen ja lapsilisän määrä kasvaa lapsiluvun mukaan.

Lapsilisän määrä vuonna 2024

LapsimääräKuukausierä
Yhdestä lapsesta
94,88 €
Kahdesta lapsesta
104,84 €
Kolmesta lapsesta
133,79 €
Neljästä lapsesta
173,24 €
Viidennestä ja jokaisesta sitä seuraavasta lapsesta192,69 €

1.4.2024 Lapsilisien maksuun tullut muutos tarjoaa myös korotetun lapsilisän jokaisesta alle 3-vuotiaasta lapsesta. Korotus on 26 € ja se maksetaan sen kuukauden loppuun, jonka kuluessa lapsi täyttää 3-vuotta. KELA kertoo sivuillaan uudesta korotuksesta seuraavan esimerkin avulla:

Perheessä on 4 lasta, joista 2 on alle 3-vuotiaita. Jokaisesta lapsesta maksetaan lapsilisää 94,88 e + 104,84 e + 133,79 e + 173,24 e = 506,75 e. Lisäksi kummastakin perheen alle 3-vuotiaasta maksetaan lapsilisän korotusta 26 e. Perhe saa siis lapsilisää yhteensä 506,75 e + 26 e + 26 e = 558,75 e/kk

Myös yksinhuoltajat voivat saada korotettua lapsilisää. Tämä tarkoittaa siis henkilöitä, jotka eivät ole avo- tai avioliitossa, tai ovat muuttaneet puolisostaan erilleen. Korotuksen saa vaikka lasten vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus ja sen nykyinen (1.1.2024 määritelty) määrä on 73,30 €/kk.

Lapsilisien maksaminen ja maksupäivät

Lapsilisät maksetaan kuukauden 26 päivä. Jos maksupäivä sattuu olemaan viikonloppuna, pyhäpäivä tai pyhän jälkeisenä päivänä, maksetaan lapsilisä pyhiä edeltävänä pankkipäivänä.

Vuoden 2024 maksupäivät ovat:

 • 26.01.2024
 • 23.02.2024
 • 26.03.2024
 • 26.04.2024
 • 24.05.2024
 • 26.06.2024
 • 26.07.2024
 • 23.08.2024
 • 26.09.2024
 • 25.10.2024
 • 26.11.2024
 • 20.12.2024

Mihin lapsilisät on tarkoitettu?

Yleisesti ottaen lapsilisillä ei ole tarkkaa käyttötarkoitusta. Pääasiallisesti ne ovat tarkoitettu auttamaan lapsellisia perheitä jokapäiväisen talouden hoidossa, mutta käyttötarkoituksia on yhtä monia, kuin perheitäkin. Useissa perheissä lapsilisät menevät suoraan arkisiin menoihin, kuten vauvan tarvikkeisiin tai ruokaostoksiin. Varsinkin yhden lapsen kohdalla maksettu summa on useimpien perheiden menoihin nähden niin pieni, että se kuluu helposti muiden arkimenojen yhteydessä. Jos perheen tuloissa ja menoissa löytyy kuitenkin hiukan enemmän joustoa, voidaan lapsilisät esimerkiksi laittaa suoraan lasta varten avatulle säästötilille, josta varoja voidaan käyttää tarpeen mukaan lapselle tehtyjä hankintoja varten.

Lapsilisien sijoittaminen

Lapsilisien sijoittaminen on herättänyt paljon keskustelua muutaman viime vuoden aikana. Koska lapsilisät ovat kaikille tarjolla oleva etuus perheen tulotasosta riippumatta, on parempituloisilla perheillä mahdollisuus laittaa joka kuukautinen maksu tuottamaan lisää rahaa sijoitusten avulla. Lapsilisät voidaan esimerkiksi tallettaa korkeakorkoiselle säästötilille tai sijoittaa rahastojen, osinko-osakkeiden, tai EFT-rahastojen kautta. Sijoitetut varat annetaan lapsen käyttöön hänen tullessaan täysi-ikäiseksi ja näin nuorelle aikuiselle tarjotaan hyvät taloudelliset lähtökohdat itsenäisen elämän aloitteluun.

Lapsilisien sijoittaminen on kuitenkin saanut osakseen myös kritiikkiä, sillä rahojen siirtäminen sijoitustilille tarkoittaa, että ne eivät käytännössä mene lapsen tarpeiden hoitamiseen. Monet suomalaiset ovat myös kyseenalaistaneet lapsilisien tarpeellisuuden perheille, joilla on varaa sijoittaa joka kuukautinen etuus, sen sijaan, että se käytettäisiin käytännön menoihin.

Yhteenveto

Lapsilisä on kaikille tarjolla oleva valtion maksama etuus, joka on tarkoitettu helpottamaan lapsellisten perheiden arkea. Lapsilisän määrä on kaikille sama tulotasosta riippumatta, mutta maksettu summa muuttuu lapsimäärän mukaan. Vaikka lapsilisä on nimensä mukaisesti pääasiallisesti tarkoitettu lasten menoja varten, voi jokainen perhe käyttää etuuden itselleen parhaimmaksi katsomallaan tavalla. Lapsilisiä maksetaan heti lapsen syntymästä, aina sen kuukauden loppuun, kun lapsi täyttää 17. Maksupäivä on kuukauden 26 päivä, tai sitä edeltävä pankkipäivä, jos 26 päivä on pyhäpäivä.

Jaa artikkeli

Jaa Facebookissa

Kilpailuta lainojen kulut

Palvelu on maksuton

Lainasumma
Laina-aika
Kuukausierä
211
Aloita lainahakemus
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Jo yli 200 000 kilpailutettua lainaa

70% saa meiltä tarjouksen

Kuukausierä on laskettu 9,5 % esimerkkikorolla.
Esimerkkilaskelma: Todellinen vuosikorko on 11,21 %, kun lainasumma on 10 000 €, takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5 €, avausmaksu 49 € ja esimerkkikorko 9,5 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 12 950 €, eli 210 €/kk.

Nimelliskorko min 4,00 – max 20%. Todellinen vuosikorko min 4,00 – max 38 %. Laina-aika min 1 – max 15 vuotta.

Rahalaitos yhteistyö Axolaina yhteistyö Omalaina.fi yhteistyö Rahoitu.fi yhteistyö Zmarta yhteistyö Sortter yhteistyö